Dział historii liczy niemal pół tysiąca zabytków, w większości o charakterze regionalnym. Pochodzą one głównie z darów. Zgromadzono w nim pisma urzędowe władz administracyjnych z I poł. XIX wieku, okresu międzywojennego i czasów II wojny światowej. Muzeum posiada w swoich zbiorach także dokumenty dotyczące ruchu oporu na terenie byłego powiatu rawskiego m. in. fragmenty dzienników rozkazów Samodzielnej Kompanii Piechoty w Rzeczycy, oddziału leśnego Armii Krajowej „Dzik”, fragment archiwum oddziału partyzanckiego Armii Krajowej ze Starej Wsi jak również ciekawą kolekcję zabytków cechowych, na które składają się dyplomy czeladnicze i mistrzowskie cechów, tłoki pieczętne i legitymacje z początku XX wieku.

Dokument z 1818 r.
Fragment dziennika rozkazów Samodzielnej Kompanii Piechoty z Rzeczycy, lata 1941-1942

Dużą wartość posiadają mapy z XIX i początku XX wieku, plany sytuacyjne i projekty rawskich budynków, listy (np. Józefa Zajączka czy Wacława Gąsiorowskiego), sztandary i chorągwie m. in. sztandar oddziału Armii Krajowej z Rzeczycy z 1942 roku i chorągiew PSL Ziemi Rawskiej z okresu międzywojennego.

Chorągiew PSL z okresu międzywojennego

Ważne miejsce wśród muzealiów zajmują rawskie periodyki z okresu II Rzeczypospolitej m. in. tygodnik „Gazeta Urzędowa Sejmiku Powiatu Rawskiego”, wydawana w latach 1920 -1930, a kontynuowana pod tytułem „Ziemia Rawska w latach 1930 -1933, dwutygodnik „Głos Ziemi Rawskiej” wydawany w latach 1934 -1935 i inne tytuły.

Prasa regionalna z okresu międzywojennego

Szczególną pozycję w zbiorach zajmują zabytki kultury materialnej, głównie militaria. Do wartościowych eksponatów w zbiorach broni palnej należą pistolety z końca XVIII wieku i z roku 1813 oraz strzelba myśliwska z 1840 roku. Szabla z XVII wieku i szabla żołnierska z 1921 roku to cenne eksponaty ze zbioru broni siecznej a różnego rodzaju bagnety – ze zbioru broni kłującej oraz kłująco – siecznej.

Pistolet, XVIII w.
Bagnet do karabinu Mauser, okres międzywojenny

Muzeum posiada także bogaty zbiór wspomnień z okresu okupacji hitlerowskiej i II wojny światowej. Jest to plon konkursu, zorganizowanego przez muzeum w 1970 r. i cenny materiał źródłowy do badań nad najnowszą historią powiatu rawskiego.

Marynarka od munduru wojskowego starszego sierżanta 18 Pułku Piechoty Garnizonu Skierniewickiego, okres międzywojenny