Zbiór numizmatyki liczy niemal 2000 zabytków, na które składają się monety, banknoty, papiery wartościowe, odznaczenia i okolicznościowe medale. Muzeum posiada cztery skarby cennych monet odkrytych w Rawie i okolicach. Najcenniejszym skarbem jest skarb 61 bitych jednostronnie srebrnych monet z XIV wieku wykopany w Rawie na terenie ogródków działkowych w 1983 roku. Wśród nich znajdują się rzadkie brakteaty wybite prawdopodobnie przez książąt mazowieckich Siemowita III i Siemowita IV. Pozostałe to brakteaty Zakonu Krzyżackiego.

Brakteat Siemowita III, XIV w.
Brakteat krzyżacki, XIV w.

Skarb z Bielin koło Nowego Miasta znaleziony w 1965 roku zawiera 705 srebrnych monet. W skarbie przeważają monety polskie, głównie szóstaki, orty i złotówki Jana Kazimierza, szóstaki Jana III Sobieskiego. Około 200 monet to szóstaki i orty pochodzące z królewieckiej mennicy pruskiej Fryderyka Wilhelma.

Ort koronny Jana Kazimierza z 1657 r., awers
Ort koronny Jana Kazimierza z 1657 r., rewers

Skarb ze Studzianek koło Czerniewic odkryty w 1974 roku liczy 388 srebrnych monet, na które składają się m. in. trojaki koronne, litewskie i ryskie Stefana Batorego i Zygmunta III, grosze pruskie Zygmunta Starego, grosze litewskie Zygmunta Augusta, grosze pruskie z królewieckiej mennicy pruskiej Albrechta Brandenburskiego.

Trojak koronny Zygmunta III Wazy, awers
Trojak koronny Zygmunta III Wazy, rewers

Najmniej licznym skarbem jest skarb 31 monet z XVII wieku znaleziony w Chrząszczewku, zawierający m. in. 29 miedzianych szelągów Jana Kazimierza, tak zwanych „boratynek”.

Szeląg litewski tzw. „boratynka” z 1665 r., awers
Szeląg litewski tzw. „boratynka” z 1665 r., rewers

Wiele monet pochodzi z czasów zaborów, okresu PRL i III Rzeczypospolitej. Warta uwagi jest również kolekcja medalierska ukazująca wybitne postacie i wydarzenia historyczne oraz odznaczenia, odznaki cywilne i wojskowe.

Sto marek polskich, 1919 r., strona przednia
Sto marek polskich, 1919 r., strona odwrotna
Odznaka wojskowa Obrońcom Kresów Wschodnich, 1919 r.
Odznaka wojskowa Obrońcom Kresów Wschodnich, 1919 r.