Eksponaty numizmatyczne zawsze odgrywały znaczącą rolę w historii Muzeum Ziemi Rawskiej. Większość z nich zaprezentowana została na wystawie stałej zatytułowanej Gabinet Numizmatyczny.

Niewątpliwie najciekawszym elementem ekspozycji są skarby znalezione w regionie rawskim. Około 10 takich odkryć odnotowała literatura numizmatyczna. W naszych zbiorach zgromadzone są 4 skarby (zobacz Dział Numizmatyczny). Największy liczy 700 obiektów, a najmniejszy 31. Wykorzystaliśmy je jako punkt wyjścia do pokazania historii pieniądza na ziemiach polskich od czasów starożytnych aż po lata 90-te XX wieku.

Na ekspozycji prezentowane są również banknoty, wśród których wyróżniają się te z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także medale upamiętniające ważne wydarzenia (także regionalne) i ukazujące znane postacie historyczne czy wybitne postacie polskiej kultury, polityki i gospodarki. Wiele pojedynczych egzemplarzy jest ciekawych ze względu na treść czy walor artystyczny. Najliczniej reprezentowane są medale dwudziestowieczne.