Do działów muzeum należy także biblioteka założona w 1969 r. przez ówczesnego kierownika Muzeum Ziemi Rawskiej – Piotra Zarębę, przez długi okres czasu prowadzona przez Annę Krajewską.

Księgozbiór liczy ponad 11000 pozycji, co czyni naszą bibliotekę jedną z najlepiej zaopatrzonych bibliotek muzealnych w regionie. W zbiorach naszej biblioteki znajduje się wiele cennych publikacji z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków, archeologii, historii, numizmatyki, etnografii, sztuki, a także bogaty zbiór rawian, niezależnie od tematyki i formuły literackiej.

Gromadzone są także słowniki, herbarze, encyklopedie oraz czasopisma w wymienionym wyżej zakresie, mapy ziemi rawskiej, mikrofilmy.

Biblioteka posiada bogate archiwum fotograficzne, dotyczące głównie tematyki rawskiej i kartotekę wycinków prasowych, a także bogaty zbiór materiałów dotyczących dziejów życia społecznego w Rawie, w którym zgromadzone są m. in. karty korespondencyjne, widokówki, druki społeczno – polityczne, zaproszenia na bale, zabawy i uroczystości XX w., druki wyborcze, broszury, afisze, plakaty, bilety wizytowe z XIX i XX wieku. 

Ze zbiorów bibliotecznych korzystają głównie pracownicy muzeum, ale ze względu na dużą wartość naukową udostępniane są także studentom, nauczycielom oraz uczniom szkół i wszystkim, których interesuje problematyka rawska.

Wizytówka ze zbiorów Biblioteki MZR, 1923 r.
Rodzina Kubasiewiczów, okres międzywojenny, fotografia ze zbiorów Biblioteki MZR