Życzenia Wielkanocne

Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą
oraz niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nasze serce nadzieją, miłością, wiarą i pokojem
Niech Święta Wielkanocne
będą dla Was czasem
duchowego pokrzepienia i ludzkiej solidarności
Wesołego Alleluja!
życzą
Dyrektor i pracownicy
Muzeum Ziemi Rawskiej

* na zdjęciu wycinanka wielkanocna Marii Zaręby z Rzeczycy