I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

Jako partner projektu w imieniu organizatora – Muzeum w Łowiczu zapraszamy !

W dniu 30 listopada 2019 r., o godz. 15.00 w Muzeum w Łowiczu odbędzie się wernisaż
wystawy pokonkursowej i podsumowanie projektu Triennale Wycinanki
Ludowej Województwa Łódzkiego
.

Celem projektu realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2019 roku
była integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców,
artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.

Do współpracy w realizacji projektu udało się pozyskać licznych
partnerów. Byli nimi: Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska
Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum
Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum
Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w
Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie
Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w
Wieluniu. Patronem medialnym został portal KulturaLudowa.pl

W ramach projektu zorganizowano sesję międzymuzealną i konkurs.
Zwieńczeniem projektu jest wystawa, na której zostaną
zaprezentowane wybrane prace wszystkich twórców biorących udział
w konkursie. Jury konkursowe oceniające prace z zadowoleniem odnotowało dużą liczbę
uczestników (43 osoby) oraz wysoki poziom artystyczny i merytoryczny
zgłoszonych wycinanek.

Mamy nadzieję, że Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego
na stałe wpisze się kalendarz wydarzeń kulturalnych i będzie w
przyszłości kontynuowane. Przyjęta formuła projektu pozwala
bowiem poznać aktualną kondycję i zmiany zachodzące w sferze
wycinanki ludowej, zapewnia podtrzymywanie regionalnych tradycji,
integruje różnorodne środowiska i wzbudza zainteresowanie
historią małych ojczyzn.

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna

Zapraszamy 30 listopada do Muzeum w Łowiczu !!!

Informacje o projekcie można znaleźć na www.muzeumlowicz.pl
oraz na stronach partnerów.