I TRIENNALE WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYSTAWA POKONKURSOWA

W tym tygodniu planowaliśmy otwarcie nowej wystawy czasowej. Niestety ze względu na panującą epidemię koronawirusa z wiadomych względów nie było to możliwe. Niemniej wystawa została przygotowana, można o niej przeczytać poniżej i przejrzeć zdjęcia zamieszczone w poście (w Wielkim Poście 🙂 )

I TRIENNALE WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYSTAWA POKONKURSOWA

Celem projektu Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2019 roku była integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.
Do współpracy przy realizacji projektu udało się pozyskać licznych partnerów. Byli nimi: Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Patronem medialnym został portal KulturaLudowa.pl.
W ramach projektu zorganizowano m.in. sesję międzymuzealną i konkurs.
Zwieńczeniem projektu jest wystawa, na której prezentowane są prace wszystkich 43 twórców, którzy wzięli udział w konkursie, reprezentując wysoki poziom artystyczny. W ich wycinankach zauważalna jest silna kontynuacja regionalnych tradycji wypracowanych przez kolejne pokolenia. W konkursie najliczniej reprezentowane były regiony: łowicki, opoczyński, rawski i sieradzki. Świadczy to o żywotności wycinankarstwa na tych terenach.
Prace w kategorii wycinanka tradycyjna wykazały zgodność z tradycją regionów w zakresie tematyki, formy, kolorystyki. Przekaz międzypokoleniowy w zakresie wykonywania wycinanek szczególnie widoczny jest w regionie opoczyńskim. Do udziału w konkursie zgłosili prawie wszyscy twórcy działający w dziedzinie wycinankarstwa w poszczególnych regionach, co świadczy o dużym zainteresowaniu przedsięwzięciem.
W kategorii wycinanka inspirowana wyjątkową kreatywnością wykazali się artyści, którzy inspirowali się wycinanką łowicką i sieradzką. W widoczny sposób nawiązali oni do osiągnięć sztuki tradycyjnej prezentując ją w nowatorskich ujęciach w zakresie kolorystyki, formy i estetyki.
Mamy nadzieję, że Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego na stałe wpisze się kalendarz wydarzeń kulturalnych i będzie w przyszłości kontynuowane. Przyjęta formuła projektu pozwala bowiem poznać aktualną kondycję i zmiany zachodzące w sferze wycinanki ludowej, zapewnia podtrzymywanie regionalnych tradycji, integruje różnorodne środowiska i wzbudza zainteresowanie historią małych ojczyzn.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.
Informacje o projekcie: www.muzeumlowicz.pl