Fabryka Ostrzy do Golenia – VIS – Rafan – powspominajmy!

Przypominamy, że już dziś 23 marca o godz. 18:00 w bibliotece (pod filarami) kolejne spotkanie z cyklu „Wspomnienia z dziejów Rawy” organizowane z inicjatywy pana Jana Karalusa przez MBP im. Jana Pawła II w Rawie Maz. i Muzeum Ziemi Rawskiej. Tym razem powspominamy dzieje kolejnego z zakładów produkcyjnych w Rawie.

Fabryka Ostrzy do Golenia, zajmująca się produkcją żyletek (WISŁA, PIAST, MAZUR, RAWA LUX), została oddana do użytku 22 lipca 1956 roku.

W lipcu 1968 roku fabrykę przejęła Fabryka Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie i utworzono Oddział nr 2 w Rawie Mazowieckiej tej fabryki. Rozpoczęto produkcję narzędzi pomiarowych takich jak: wzorce, szczelinomierze, kątowniki czy sprawdziany.

W styczniu 1972 roku Fabryka Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie została przekształcona w Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, w skład którego weszło kilka zakładów, wśród nich Oddział Nr 2 przemianowany na Zakład Narzędzi Pomiarowych VIS w Rawie Mazowieckiej.

W latach 1972 – 1980 nastąpiła intensywna rozbudowa fabryki. Produkcja objęła ponad 500 pozycji różnego rodzaju narzędzi pomiarowych, rzemieślniczych i skrawających, z których poważną część wysyłano na eksport.
W 1989 roku Zakład Narzędzi Pomiarowych utworzył samodzielne przedsiębiorstwo o nazwie Fabryka Narzędzi Rafan.

W 2011 roku przedsiębiorstwo uległo likwidacji.