Dzisiaj przypada 85 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Rawy Mazowieckiej.

Nadawanie tytułu Honorowego Obywatela miast, ale także powiatów czy gmin było jedną z najbardziej popularnych form honorowania Marszałka, wyrazem uznania i wdzięczności społeczeństwa dla jego zasług na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i wkładu do budowy odrodzonej po latach niewoli państwowości.
Rawa Mazowiecka również należała do miast, które wyróżniły Piłsudskiego tytułem Honorowego Obywatela. Nastąpiło to w dniu 11 listopada 1928 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości. W protokole obrad rady zanotowano: „Po uchwaleniu punktów umieszczonych w porządku obrad bieżącego posiedzenia r. Jasnos [Franciszek] występuje z wnioskiem, aby rada w dniu dzisiejszym na uroczystem posiedzeniu w 10tą rocznicę odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego w uznaniu niespożytych zasług, położonych przy budowie niepodległego Państwa Polskiego przez Twórcę i Komendanta Legionów, zwycięskiego Wodza Armii Polskiej, Pierwszego Obywatela i niestrudzonego Bojownika, Pierwszego Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego – nadała Temuż tytuł pierwszego honorowego obywatela m. Rawy Mazowieckiej” .