158. rocznica zdobycia koszar w Rawie

Dzisiaj mija 158 rocznica zdobycia rosyjskich koszar w Rawie w czasie Powstania Styczniowego. Oddział pod dowództwem gen. Antoniego Jeziorańskiego brawurowym atakiem zdobył rosyjskiego koszary i wyparł Rosjan z miasta. Poniżej link do artykułu profesora Wiesława Pusia szczegółowo omawiający te wydarzenia.

https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/10478